Sửa cửa cuốn bị kêu đều khi lên hoặc xuống như thế nào

Sửa cửa cuốn Sửa cửa cuốn bị kêu đều khi lên hoặc xuống Hiện tượng do nan cửa bị dão nhiều dẫn đến tình trạng thừa nan cửa. Khi nan cửa thừa sẽ gây ra tình trạng các nan trên cùng không căng và làm cửa bị lệch nan. Cần bỏ bớt nan cửa cuốn […]

Xem >>

© Copyright 2015. Powered by Bảo Sơn